Pujian Allah dan Rasulullah saaw kepada Syiah #006

Al Hakim ‘Ubaidullah al-Haskani, seorang Mufasir ahlu sunnah meriwayatkan dalam kitabnya, Syawahid al-Tanzil dari al-Hakim Abu ‘Abdullah al-Hafizh dengan sanad marfu’ kepada Yazid bin Syarahil al-Anshari, ia berkata:
“Saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, ‘Rasulullah saaw sambil menyadarkan kepalanya ke dadaku beliau saaw bersabda ” “Wahai Ali, tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah : ‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk’ (QS Al-Bayyinah [98]: 7) ? Mereka adalah engkau dan syiahmu, dan tempat pertemuanku dan kamu yang telah dijanjikan adalah a-Hawdh, ketika umat-umat lain ketakutan saat hendak di hisab, kalian dipanggil karena tanda putih di dahi (ghurran muhajjalin)”

Ulama besar Ahlu Sunnah Allamah Muhammad bin Yusuf al Qurasyi al-Kanji al-Syafi’i meriwayatkan pula dalam kitabnya Kifayah al Thalib, bab 62 dari Yazid bin Syarahil al-Hafizh Muwaffiq bin Ahmad al-Makki al-Khawarizmi yang menyebutkannya dalam Kitab Manaqib ‘Ali as”.

Komentar ditutup.

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: