PENGUMUMAN BLOG SYIAHNEWS MEMFASILITASI DOWNLOAD E-BOOK BUKU

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma sholi ‘alaa muhammad wa aali muhammad

Blog syiahnews, membantu menyediakan e-book terbitan ahlul bait yang dapat diunduh secara gratis.  Bilamana antum berminat untuk mengunduh buku e-book silahkan mengunjungi halaman download buku dan bila ingin mengunduh makalah silahkan klik disini

Tim akan mengupdate buku-buku ahlul ba’it yang disediakan secara gratis. Semoga bermanfaat.

Tim Admin Blog SyiahNews.

Iklan

Indeks Pembahasan Abu Hurairah

Indek Pembahasan tentang Abu Hurairah

 

 1. Siapakah Musuh Allah, Abu Hurairah Atau Umar?
 2. Apakah Abu Hurairah Berdusta? : Anomali Hadis Abu Hurairah
 3. Apakah Abu Hurairah Pernah Lupa? Anomali Hadis Abu Hurairah
 4. Pembahasan Hadis Puasa Dalam Keadaan Junub : Tadlis Abu Hurairah
 5. Tadlis Abu Hurairah Berarti Juga Tadlis Imam Ali? Kekonyolan Nashibi Alfanarku
 6. Anomali Hadis Abu Hurairah : Studi Kritis Kisah Dzulyadain
 7. Hadis Abu Hurairah Yang Tidak Pernah Lupa? Dilema Para Nashibi
 8. Hadis Zaid bin Tsabit : Ilmu Abu Hurairah Yang Tidak Akan Lupa?
 9. Abu Hurairah Belajar Ayatul Kursi Dari Setan, Bukan Dari Rasululah saw.
 10. Abu Hurairah Juga Bertaqiyah Seperti Kaum Syi’ah!

Indeks Pembahasan Abu Bakar & Umar bin Khatab

 

RASULULLAH SAWW DAN SAHABAT

 1. Rasulullah SAW Tidak Mau Bersaksi Untuk Abu Bakar RA
 2. Salafiyah Wahhabiyah Pelanjut Misi Sesat Kaum Nawâshib!! (II) Klaim Ibnu Taymiah: Nabi Saw. Telah Menunjuk Abu Bakar Sebagai Khalifah Adalah Palsu!

 

KEBIJAKAN KHALIFAH

 1. Abu Bakar, Umar dan Usman Melarang Haji Tamattu’
 2. Anomali Hadis Ibnu Umar ; Nabi Melaksanakan Umrah Pada Bulan Rajab
 3. Keputusan Abu Bakar Yang Bertentangan Dengan Sunah Rasul SAW
 4. Menurut Riwayat Sunni: Allah Segera Mengutus Jibril as. Membawa Ayat al Qur’an Mendukung Gaya Hubungan  Badan Kegemaran Sayyidina Umar!
 5. Menurut Riwayat Sunni: Sayyidina Umar ra. Menikahi Dan menggauli Paksa Janda Berduka!
 6. Ingin Tahu Bagaimana Cara Sayyidina Umar Bercebok Menurut Sunni?
 7. Bukti Keberanian Sayyidina Umar!
 8. Sayyidina Umar bin Khaththab ra. Di Mata Imam Bukhari !
 9. Fatwa Sayyidina Umar: Boleh Hukumnya Merubah-rubah Teks Suci Al Qur’an!
 10. Kehormatan Wanita Dalam Pandangan Sayyidina Umar ibn al Khaththab

 

KOREKSI HADITS KEUTAMAAN ABU BAKAR  & UMAR

 1. Kedudukan Hadis “Abu Bakar dan Umar bagi Agama Seperti Pendengaran dan Penglihatan bagi Kepala”.
 2. Abu Bakar dan Umar Di Bawah Pimpinan Usamah Bin Zaid
 3. Keilmuan Imam Ali Di Atas Abu Bakar, Umar, Utsman Dan Semua Sahabat Nabi Yang Lain
 4. Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar dan Umar
 5. Takhrij Hadis Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga
 6. Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Salafy Dalam Mengutamakan Abu Bakar Dan Umar Di Atas Ali
 7. Keutamaan Imam Ali Di Atas Abu Bakar dan Umar : Bantahan Terhadap Salafy
 8. Hadis Anas bin Malik : Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga
 9. Abu Bakar Dan Umar Percaya, Tapi Para Sahabat Menolak Sabda Nabi saaw !
 10. 80 Ribu Malaikat di Langit Memintakan Ampunan Bagi Pecinta Abu Bakar & Umar
 11. Abubakar Imam Salat  Bantahan Atas Blog haulasyiah -Ust. As Sewed-
 12. Hadis Perintah Ber-iqtida’ Dengan Abubakar Dan Umar (l) Bantahan Untuk Blog “Haulasyiah”
 13. Hadis Perintah Ber-iqtida’ dengan Abu Bakar dan Umar (Bagian II) Bantahan Untuk Blog “Haulasyiah”Hadis Perintah Ber-iqtida’ dengan Abu Bakar Dan Umar (Bagian III) Bantahan Untuk Blog “Haulasyiah”
 14. Abu Ghirarah : Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Al Jud’aniy

 

 

ANALISIS HADITS KEUTAMAAN ABU BAKAR ra

 1. Hadis Dhaif Gelar Ash Shiddiq Turun Dari Langit Bagi Abu Bakar
 2. Hadis Sebutan Ash Shiddiq Bagi Imam Ali dan Abu Bakar?
 3. Pembahasan Hadis “Ash Shiddiq” dan “Bintu Ash Shiddiq”
 4. Mengapa Abu Bakar Radiallahu’anhu Disebut Ash Shiddiq?
 5. Anomali Hadis Abu Bakar : Anomali Bantahan Nashibi
 6. Hadis Palsu Keutamaan Abu Bakar (1): Allah Tampil Kepada Abu Bakar di Hari Kiamat
 7. Hadis Palsu Keutamaan Abu Bakar (2): Allah Memilih Ruh Abu Bakar
 8. Hadis: Abubakar Bergelar Shiddiq Palsu!
 9. Lima Belas Bukti Palsu Khilafah Abu Bakar (1) Dalil-dalil Tekstual Penunjukan Atas Abu Bakar
 10. Lima Belas Bukti Palsu Khilafah Abu Bakar (2) Menyoroti Hadis-hadis Khilafah Abu Bakar
 11. Lima Belas Bukti Palsu Khilafah Abu Bakar (3)
 12. Lima Belas Bukti Palsu Khilafah Abu Bakar (4)
 13. Lima Belas Bukti Palsu Khilafah Abu Bakar (5)

 

ANALISIS HADITS KEUTAMAAN UMAR BIN KHATAB ra

 1. Kedudukan Hadis “Jika Ada Nabi SetelahKu Maka Ia Adalah Umar bin Khattab”
 2. Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab
 3. Benarkah Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab?
 4. Allah Swt. Menjayakan Islam Dengan Umar ibn al Khtahthab

 

 

PEMALSUAN RIWAYAT MENURUT ULAMA AHLU SUNNAH

 1. Ibnu Jawzi: Maraknya Pemalsuan Hadis Keutamaan Abu Bakar
 2. Al Bakriyah Di Balik Pemalsuan Hadis Nabi saw.
 3. Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar Sebagai Manusia Yang Paling Utama
 4. Khalifah Abu Bakar dan Umar Di Mata Imam Bukhari dan Muslim
 5. Andai Aku Seorang Salafy Pasti Ku Protes Imam Bukhari, Karena Ia Menghina Sahabat Idolaku!!Sayyiduna Abu Bakar & Sayyiduna Umar Membuat Keributan dan Kegaduhan Di Hadapan Rasulullah saw. Sehingga Allah Menegur Mereka!

 

SERI HADIS PALSU KEUTAMAAN KHALIFAH

 1. Seri Hadis-hadis Palsu Keutamaan Para Khalifah Rasyidîn (1)
 2. Seri Hadis-hadis Palsu Keutamaan Para Khalifah Rasyidîn (2)
 3. Hadis Palsu Keutamaan Empat Sahabat

 

PEMBELAAN NASHIBI

 1. Pembelaan Nashibi Terhadap Hadis Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga

 

Indeks Pembahasan Nikah Mut’ah

Dongeng Palsu Tentang Mut’ah

 1. Kepalsuan Kisah Pasien Terakhir

 

Menjawab Tuduhan Mut’ah sebagai zina

 1. Nikah Mut’ah Bukanlah Zina? Menggugat Salafy
 2. Nikah Mut’ah Antara Hukum Islam dan Fitnah Wahhabi (1) Bantahan Untuk Blog “Haulasyiah”

 

Study Kritis Hadis tentang pengharaman Mut’ah

 1. Ibnu Abbas dan Pengharaman Nikah Mut’ah?
 2. Adakah Ayat Al Qur’an Tentang Nikah Mut’ah?
 3. Ibnu Abbas dan Pengharaman Nikah Mut’ah [Bagian Kedua]
 4. Apakah Ibnu Abbas Ruju’ Dari Fatwanya Tentang Mut’ah?
 5. Shahihkah Hadis Syi’ah : Imam Aliy Mengharamkan Mut’ah Di Khaibar?
 6. Shahih Ayat Tentang Nikah Mut’ah Dalam Mazhab Syi’ah

 

 

Sahabat yang melakukan Nikah Mut’ah

 1. Benarkah Asma’ Binti Abu Bakar Melakukan Nikah Mut’ah?

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑